Developer pozitiv

nezr02

Pohŕdame demokraciou

Dohodu o predaji PKO poslanci D-P schválili bez predchádzajúceho prejednania na komisiách, čo je úplne bežné a pri takomto vážnom rozhodnutí úplne nevyhnutné.

Dohodu, ktorá ma 47 strán dostali poslanci až ráno v deň jej prejednania. Poslanci nemali čas si ju preštudovať a získať odborné právne stanovisko, čo bolo žiaduce, keďže sa tu riešili súdne spory s developerom.

chre02

Bratislavčania nás nezaujímajú

Ešte raz opakujeme, že dohodu dostali poslanci až v deň jej prerokovania. Obišli tak aktivistov a ďalších Bratislavčanov, ktorým nebol tento prípad ľahostajný.

Bratislavčania tak nemohli uplatniť svoje občianske postoje: napr. zúčastniť sa na prerokovaní bodu, na ktorom im záleží.

Nemohli sme sa žiadnym spôsobom vyjadriť.

Taktiež nebolo možné urobiť žiadne nátlakové akcie, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou demokracie. Naproti tomu developer mohol robiť nátlakové akcie.

borg02

Pracujeme pre developera

Poslanci D-P vyšli úplne a bez zábran v ústrety všetkým požiadavkám developera: Darovali mu budovu zadarmo (1euro). Dopredu zaviazali Magistrát, aby im dal všetky povolenia, ktoré budú od mesta požadovať pri výstavbe bytov na mieste PKO.

Bratislava nám je ukradnutá

PKO bolo súčasťou Bratislavy dlhé roky. Celý tento priestor patril oddávna Bratislavčanom. Poslanci D-P definitívne pripravili Bratislavčanov o tento kúsok mesta, o verejný priestor a budovu vhodnú na verejné akcie.

Títo poslanci mohli urobiť ešte veľa preto, aby tento priestor zostal aj naďalej bratislavský. Minimálne si mohli dať nechať vypracovať právnu analýzu údajnej finančnej ujmy developera.

Nech rozhodujú developeri

Poslanci D-P zaviazali odborné útvary magistrátu, že musia vydať kladné záväzné stanovisko k výstavbe v každom prípade, čiže napríklad aj keby bola v rozpore s výkladom územného plánu, strategickými dokumentmi mesta alebo zdravým rozumom. Inak mesto zaplatí pokutu 100 000 € za každé porušenie!

Poslanci D-P dali najavo, že nechcú, aby primátor, oni poslanci alebo občania rozhodovali o tom, ako bude Bratislava vyzerať. Pritom možnosť aj povinnosť regulovať výstavbu aj na súkromných pozemkoch umožňuje zákon.

Zavádzame

Tvrdili, že mestu hrozí finančná ujma 43 mil. €, ktoré si údajne developer od mesta vymáha. Pravda je však taká, že reálne vyčíslenie škody, ani údajná žaloba, neboli poslancom ani verejnosti predložené, a ani neboli odborne a právne oponované.

Naopak developer dlhuje mestu minimálne 4,3 mil. eur – doplatok za pozemky pod PKO (plnenie vo forme rekonštrukcie nábrežia), či náhrada škody mestu za obmedzovanie používania PKO posledných 5 rokov.

Legálna krádež nie je krádež

Developer pôvodne kúpil pozemky PKO de facto len za symbolických 5 mil. €, t. j. 165€/m2, netransparentne, narýchlo, bez verejnej diskusie a verejnej súťaže. Poslanci D-P predali PKO rovnako netransparentne, narýchlo v predvianočnom období, bez žiadnej diskusie a verejnej súťaže. Nechceli by ste pozemok v centre mesta pri Dunaji za 165€/m2?

Advertisements